• Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

  Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

  30-4-2021 00:00 Cijfers over terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering naar tijd tot terugkeer en duur van de episode en over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2020 naar type episode en type jeugdhulp. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd

  Read more
 • Geen dieet en toch afslanken in Amsterdam

  Geen dieet en toch afslanken in Amsterdam

  Zonder dieet toch afvallen in Amsterdam? Dat kan. Voedingsadvies en EMS zorgt voor totaalconcept. Vraag een gratis Proefbehandeling aan.

  Read more
 • Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te beperken

  Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te beperken

  Bedrijven in Nederland zijn verplicht de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Daarom nemen ze maatregelen. Deze maatregelen kosten geld. Voor het beperken van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSzeer zorgwekkende stoffen) geldt een minimalisatieplicht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat) heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd een methode

  Read more
 • KRI Nanggala-402 gevonden

  25 april 2021  De Indonesische legerleiding heeft zondag bevestigd dat ten noorden van het Indonesische eiland Bali het wrak is gevonden van de vermiste KRI Nanggala (402) (en). Eerder was er al olie gezien die mogelijk uit de brandstoftank van de onderzeeër kwam, evenals brokstukken en persoonlijke bezittingen van de omgekomen bemanning. De Indonesische legerleiding

  Read more
 • Rijtest voor mensen met autisme voortaan alleen op indicatie

  Rijtest voor mensen met autisme voortaan alleen op indicatie

  Nieuwsbericht | 26-04-2021 | 10:00 Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met een autismespectrumstoornis (ASS) te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van IenW. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft.

  Read more
 • Contact met tandarts, 2020

  Contact met tandarts, 2020

  24-4-2021 00:00 Cijfers over contact met de tandarts naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2020 van CBS. Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken’. Downloads Excel Tabel – Contact

  Read more
 • Microplastics in verf kunnen problemen geven in milieu

  Microplastics in verf kunnen problemen geven in milieu

  Bedrijven en organisaties in de verfsector weten dat microplastics in verf problemen kunnen geven in het milieu. Deze deeltjes komen in het milieu terecht, waar ze schadelijk kunnen zijn voor dieren en planten. Belanghebbenden uit de verfsector zijn er niet actief mee bezig om de uitstoot te verkleinen, blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor

  Read more
 • Internationale Emissierapportages openbaar

  Internationale Emissierapportages openbaar

  Vandaag publiceert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het National Inventory Report 2021 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2021 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Met deze rapporten voldoet Nederland aan zijn jaarlijkse verplichting met betrekking tot internationale verdragen, waaronder het Klimaatverdrag en de VNVerenigde Naties Conventie voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging.

  Read more
 • Nederlandse versie literatuurstudie gezondheidseffecten windturbines

  Nederlandse versie literatuurstudie gezondheidseffecten windturbines

  Op 29 oktober 2020 publiceerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een overzicht en analyse van alle relevante internationale literatuur over de effecten die windturbines hebben op de gezondheid van omwonenden. Dit rapport werd gemaakt in opdracht van het Zwitserse Federale Milieubureau. Vanaf vandaag is er ook een Nederlandstalige versie beschikbaar.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid

  Read more
 • Teken bijten bij kinderen vaker in hoofd en nek

  Teken bijten bij kinderen vaker in hoofd en nek

  Voor het eerst is via Tekenradar.nl onderzoek gedaan naar waar teken bijten. Bij kinderen bijten teken zich vaker vast op hoofd en nek, en bij volwassenen vooral op de benen. Teken bijten zich minder vaak vast in de huid rond de schaamstreek. Maar als ze daar bijten, worden ze wel later dan gemiddeld ontdekt en

  Read more

Photostream