Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico 1

Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico

4-10-2022 00:00

© Hollandse Hoogte / Pim Ras

In 2021 had de helft van de bevolking van 18 jaar of ouder overgewicht. Overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas) en diabetes komen meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dan bij volwassenen met een hoger inkomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses met cijfers uit de Gezondheidsenquête.
Overgewicht komt meer voor onder mannen dan onder vrouwen: 53 procent van de mannen en 47 procent van de vrouwen heeft overgewicht. Bij mannen is het met 41 procent vaker matig overgewicht dan bij vrouwen (31 procent). Obesitas daarentegen komt meer voor onder vrouwen; bijna 17 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen heeft hiermee te maken. Het percentage volwassenen met overgewicht is al jaren stabiel.

Hoeveel volwassenen hebben overgewicht?Ernstig
overgewicht
Mannen
Vrouwen
12%
17%
47%
53%
Matig
overgewicht
Geen
overgewicht
41%
31%Hoeveel volwassenen hebben overgewicht?ErnstigovergewichtMannenVrouwen12%17%47%53%MatigovergewichtGeenovergewicht41%31%

Meer diabetes type 2 onder volwassenen met overgewicht
In 2021 had 5 procent van de volwassenen diabetes type 2. Het percentage 18-plussers dat deze vorm van diabetes had was drie keer hoger onder degenen met matig overgewicht (6 procent), en zes keer hoger onder mensen met obesitas (12 procent) dan onder degenen zonder overgewicht (2 procent). Onder alle leeftijden komt diabetes type 2 meer voor bij mensen met (ernstig) overgewicht dan bij hun leeftijdsgenoten zonder overgewicht.

Diabetes type 2 onder volwassenen, 2021Totaal

(18 jaar of ouder)Geen overgewicht2Totaal

(18 jaar of ouder)Matig overgewicht6,5Totaal

(18 jaar of ouder)Obesitas12,318 tot 45 jaarGeen overgewicht0,218 tot 45 jaarMatig overgewicht0,718 tot 45 jaarObesitas4,445 tot 65 jaarGeen overgewicht245 tot 65 jaarMatig overgewicht5,945 tot 65 jaarObesitas11,865 jaar of ouderGeen overgewicht6,365 jaar of ouderMatig overgewicht1465 jaar of ouderObesitas22,5
Meer overgewicht en obesitas onder volwassenen met armoederisico
Overgewicht kwam in de periode van 2018 tot en met 2021 meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dan onder volwassenen met een hoger inkomen: 56 procent, tegen 51 procent. Van de mensen met een laag inkomen had 19 procent obesitas, tegen 15 procent van degenen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens.


Van de volwassenen met langdurig een inkomen onder de lage-inkomensgrens had 60 procent overgewicht; 40 procent had matig overgewicht, 20 procent obesitas. Daarnaast komt ook diabetes type 2 meer voor onder degenen met een laag of langdurig laag inkomen (respectievelijk 9 en 10 procent).

Overgewicht en diabetes naar inkomenspositie, 2018/2021Geen overgewicht38,943,249,1Matig overgewicht40,437,236Obesitas2019,114,5Diabetes type 210,48,75
Bijna kwart volwassenen met overgewicht en langdurig laag inkomen heeft diabetes
Onder volwassenen met matig of ernstig overgewicht kwam diabetes type 2 naar verhouding meer voor bij een laag inkomen dan bij een hoger inkomen. Onder volwassenen met matig overgewicht had 6 procent van degenen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens diabetes type 2, bij een laag inkomen was dat 9 procent, en bij een langdurig laag inkomen 11 procent. Onder 18-plussers met obesitas was dat 12 procent onder hen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens, 18 procent onder degenen met een laag inkomen, en 23 procent in het geval van een langdurig laag inkomen.

Diabetes type 2 naar overgewicht en inkomenspositie, 2021Geen overgewichtLangdurig laag inkomen3,7Geen overgewichtLaag inkomen4Geen overgewichtBoven lage-inkomensgrens2,3Matig overgewichtLangdurig laag inkomen10,7Matig overgewichtLaag inkomen9,3Matig overgewichtBoven lage-inkomensgrens5,9ObesitasLangdurig laag inkomen22,6ObesitasLaag inkomen18ObesitasBoven lage-inkomensgrens12,2
Hoe komt het CBS aan deze cijfers?
De resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. Op basis van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn aan mensen in een enquête vragen gesteld over onder andere ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en lengte en gewicht. Door koppeling met gegevens over inkomen uit de Integrale Inkomens en Vermogensstatistiek (IIVS) is vastgesteld of deelnemers aan het onderzoek deel uitmaken van een huishouden met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Bronnen

StatLine – Gezondheid en zorggebruik

StatLine – Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek

Relevante links

Publicatie – De sociale context van armoede

Publicatie – Armoede en sociale uitsluiting 2021

Nederland in Cijfers – Hoeveel volwassenen hebben overgewicht?

Nieuwsbericht – Vaker diabetes bij mensen met obesitas

Privacy – Privacyregels CBS

Leave a reply