Onderzoeken naar gevolgen houtrook op gezondheid geven nog onvoldoende duidelijkheid 1

Onderzoeken naar gevolgen houtrook op gezondheid geven nog onvoldoende duidelijkheid

In de rook van brandend hout zitten stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat is bekend. Er is nog geen duidelijk wetenschappelijk bewijs welk gevolg het stoken van hout heeft op de volksgezondheid. Daarvoor moet beter onderzocht worden in welke mate mensen rook echt inademen. Dat concludeert het RIVM in het overzicht van de wetenschappelijke literatuur naar de gezondheidseffecten van houtrook in huis en buiten.   

In houtrook zitten altijd schadelijke stoffen 

Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen chemische stoffen vrij. Bijvoorbeeld fijnstof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
)’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. 

Blootstelling nog onvoldoende onderzocht

Hoewel er aanwijzingen zijn, is er nog geen duidelijk wetenschappelijk bewijs wat de gevolgen van houtstook zijn voor de volksgezondheid. Dat komt omdat tot nu toe onvoldoende is onderzocht of en hoeveel rook mensen (in huis) inademen. Dat hangt onder andere af van het type houtkachel, het stookgedrag en de weersomstandigheden. Deze blootstelling is nog niet precies genoeg gemeten. De meeste onderzoeken vragen of mensen zich herinneren of en hoe vaak zij hun houtkachel hebben gestookt. Ook de (weers)omstandigheden tijdens het stoken zijn onvoldoende onderzocht.  


Wat het RIVM betreft moet dit beter onderzocht worden. Pas dan kan beter worden ingeschat wat de gezondheidseffecten van houtrook kunnen zijn.   

Wat is er wel/niet onderzocht? 

Het RIVM beschrijft in dit literatuuroverzicht met name onderzoeken die gaan over de gevolgen van houtrook op longen en luchtwegen. Een paar studies gaan over andere effecten zoals hart- en vaatziekten, kanker of neurologische gevolgen. Ook geboortegewicht en zwangerschapsuitkomst is in een paar gevallen onderzocht. Deze onderzoeken laten wisselende resultaten zien en hebben vaak beperkingen. 

Er is nog weinig onderzoek onder niet-stokers en mensen met een kwetsbare gezondheid. Uit het Samenwerking Houtrookonderzoek (2022) naar blootstelling van niet-stokers bleek geen duidelijk verband tussen houtrook en een slechtere longfunctie of meer stress. Wel was er een duidelijke relatie tussen houtrook gemeten in de buitenlucht en gerapporteerde klachten. Dit waren kortademigheid in rust en gebruik van medicijnen voor luchtwegklachten.   

Conclusies bevestigen eerder onderzoek 

De resultaten van het nu uitgevoerde literatuuronderzoek zijn vergelijkbaar met de RIVM-onderzoeken uit 2011 en 2019.  Uit deze onderzoeken bleek ook dat de blootstelling beperkt gemeten is.  


 

Leave a reply