Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022 1

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

14-12-2023 00:00

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2022 is de ontwikkeling in de afgelopen vijfentwintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten.

Downloads

Tabel – Ontwikkelingen Rente Wlz-Zorginstellingen

Relevante links

Webpublicatie – Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

Leave a reply