Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

12-1-2024 00:00 Binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) maakt het CBS, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), cijfers over de arbeidsmarkt in de zorg (zie AZW StatLine voor cijfers en aanvullende…

Read more