Duurzame landbouw: stimuleer aanleg akkerranden door gelijkere verdeling kosten en baten 1

Duurzame landbouw: stimuleer aanleg akkerranden door gelijkere verdeling kosten en baten

Een strook grond rondom akkers inzaaien met bloemen draagt bij aan een duurzame landbouw. Het is goed voor de biodiversiteit en boeren gebruiken minder bestrijdingsmiddelen voor hun gewassen. Ook levert het de samenleving veel voordelen op. Het oppervlaktewater blijft schoner en het landschap nodigt meer uit tot recreatie en beweging. De aanleg en het onderhoud kost de boeren alleen geld. Ook is de oogst van de boer lager. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar bloemrijke akkerranden in de Hoeksche Waard. Het RIVM beveelt aan om te zorgen voor een gelijkere verdeling van de kosten en baten van akkerranden.

De voordelen van bloemrijke akkerranden voor de hele maatschappij

Op akkerranden groeien bloemen en kruiden. Dat trekt onder meer insecten en vogels aan en de biodiversiteit wordt groter. Deze randen slaan meer CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in de bodem op dan normale akkers. Op akkers met akkerranden is de natuurlijke bestrijding van plaagdieren groter. Boeren hoeven dan minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat bespaart geld.

De samenleving heeft hier ook voordeel van. De kwaliteit van het water rond de akkers verbetert. Zo dragen akkerranden bij aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)). En het kost overheden minder geld om het water schoon te houden. De schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van mensen wordt onderzocht. Dat effect is in dit onderzoek nog niet meegerekend. 


Daarnaast worden landbouwgebieden aantrekkelijker voor recreatie. Meer mensen gaan wandelen of fietsen in de omgeving. Dat leidt tot minder ziekte en meer welzijn.

Verdeel kosten en baten gelijker

Het RIVM deed in de Hoeksche Waard een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse (maatschappelijke kosten-batenanalyse)). Deze analyse kijkt naar de kosten en baten van bloemrijke akkerranden over een periode van 30 jaar (2025-2055). Uit de analyse blijkt dat ook bij voorzichtige schattingen, de opbrengsten van akkerranden opwegen tegen de kosten. Wel verschillen de kosten en baten sterk per stakeholder. De kosten liggen nu vooral bij boeren en meebetalende bestuursorganen.

Het RIVM beveelt daarom aan om naar de verdeling van de kosten en baten te kijken. Als boeren ook delen in de maatschappelijke opbrengst, kan het aantrekkelijker worden om akkerranden aan te leggen. En dragen akkerranden bij aan een duurzame landbouw.

Leave a reply