AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector

AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector

8-3-2024 00:00 Deze tabellenset bevat cijfers over de aandelen ingestroomde en uitgestroomde werknemers per jaar, kwartaal en economische sector in de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal 2023. Alle cijfers hebben betrekking…

Read more