Openbare consultatieronde over respirabele kristallijne silica 1

Openbare consultatieronde over respirabele kristallijne silica

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over respirabele kristallijne silica. In dit conceptrapport beoordeelt de vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) in samenwerking met de Scandinavische zusterogranisatie de Nordic Expert Group for Criteria Documentation on the Health Risks of Chemicals (NEG) de gezondheidseffecten van respirabele kristallijne silica en heeft daar een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan respirabele kristallijne silica afgeleid.

Reageren kan tot 8 april 2024. Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn gepubliceerd op de Engelstalige website.

Leave a reply