Eenzaamheid

Eenzaamheid

18-12-2020 00:00 Percentage van Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich in 2019 enigszins of sterk eenzaam voelde. In de enquête Sociale samenhang en Welzijn zijn vragen over eenzaamheid gesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg,

Read more