Landelijke dataset verkeersaantallen is mogelijk 1

Landelijke dataset verkeersaantallen is mogelijk

Begin 2023 gaat de Omgevingswet in met onder andere nieuwe regels voor geluid. Een onderdeel daarvan is dat gemeenten verplicht worden om elke vijf jaar het verkeersgeluid op wegen te monitoren. Hiervoor is detailinformatie nodig over de hoeveelheid verkeer op elke weg (verkeersintensiteiten). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat) of het mogelijk is om een landelijke dataset te maken die deze informatie bevat. Een deel van de gemeenten heeft deze gegevens namelijk zelf niet. Uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is om bestaande verkeersmodellen uit te bouwen tot een ‘landsdekkende’ dataset.

Van meten naar modellen

Gemeenten moeten na de ingang van de Omgevingswet elke vijf jaar de geluidssterkte op hun wegen monitoren. Om dat geluid te berekenen hebben gemeenten gedetailleerde informatie nodig over het wegdek, de snelheid van de motorvoertuigen, en de verkeersintensiteit (aantal motorvoertuigen per 24 uur dat gemiddeld over een wegvak rijdt). Omdat het voor een gemeente niet mogelijk is om op elk wegvak de verkeersaantallen te meten, worden verkeersmodellen ingezet om de berekening te maken. De eerste berekening voor elk wegvak wordt dan gezien als referentie (basisniveau), waar alle toekomstige berekeningen mee worden vergeleken.  

Voor deel gemeenten biedt landelijke dataset uitkomst

Een deel van de gemeenten beschikt zelf over gedetailleerde verkeersmodellen om de verkeersintensiteit te berekenen, maar bij veel gemeenten is dit niet het geval. Voor hen biedt een ‘landsdekkende’ dataset mogelijk uitkomst. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht hiervoor vier verkeersmodellen: het Mobiliteitsspectrum, Mobi Surround, een propagatiemodel en een test met floating car data (FCD). Elk van deze vier verkeersmodellen kan volgens het RIVM uitgebouwd worden tot een landelijke dataset. Het RIVM adviseert wel om de kwaliteit van de data verder te verbeteren, zodat de modellen de realiteit nog beter weergeven. IenW Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de komende tijd of ze een dergelijke set inderdaad gaan aanbieden en zo ja, op welke wijze.


 

Leave a reply