Financiële SBS-variabelen NACE Q, Nederland, 2020 1

Financiële SBS-variabelen NACE Q, Nederland, 2020

11-9-2023 00:00

Financiële variabelen van NACE, sector Q (Gezondheids- en welzijnszorg), samengesteld voor Nederland conform SBS-methodiek van Eurostat voor populatie van marktgerichte eenheden over 2020 uitgesplitst naar 4de digit NACE (resultaten gedurende onderzoekperiode geleverd aan Eurostat conform Eurostat grant 101022410 – 2020-NL-B5640-EBS).

Deze tabel bevat eerste gegevens van de in ontwikkeling zijnde methode om SBS-statistieken voor de sector NACE Q (gezondheids- en welzijnszorg) geleverd aan Eurostat. Deze onderzoekdataset over verslagjaar 2020 is geleverd aan Eurostat in het kader van een Eurostat onderzoeksbeurs gericht op de ontwikkeling van de methodologie voor de productie van SBS-statistieken voor sector NACE Q van Nederland vanaf verslagjaar 2021 conform definities en specificaties van Eurostat. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen working package 6 “Output, performance and costs for Human healthcare and Social work” van Eurostat grant 101022410 — 2020-NL-B5640-EBS.

Aangezien de methode in ontwikkeling is en het een onderzoekdataset betreft, zijn niet de gebruikelijke kwaliteitscontroles uitgevoerd en zijn de SBS-variabelen met betrekking tot kosten uitzendkrachten, investeringen in materiële vaste activa en investeringen in machines en installaties geen onderdeel van de geleverde dataset.

De dataset is gebaseerd op de methodologie tijdens het onderzoekstraject en heeft daardoor niet de kwaliteit van reguliere statistische output. Aanwending van de dataset voor administratieve of commerciële doeleinden is niet aanbevolen.

Downloads

Tabel – Financiële SBSvariabelen NACE Q Nederland 2020

Leave a reply