Uitkomsten eerste evaluatie hielprikprogramma positief

Nieuwsbericht | 14-12-2021 | 09:00

Voor veel aandoeningen uit het hielprikprogramma geldt dat screening aanmerkelijke gezondheidswinst oplevert, zonder disproportionele nadelen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie door de Gezondheidsraad van 11 van de 25 aandoeningen waarop pasgeborenen met de hielprik worden gescreend. De raad adviseert om te blijven evalueren of de voordelen opwegen tegen de nadelen en heeft daarvoor criteria opgesteld. Voor een periodieke evaluatie van alle aandoeningen in het hielprikprogramma is wel meer onderzoek nodig.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Gezondheidsraad? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en/of op e-mail attenderingen.

Naar het advies:

Evaluatie hielprikscreening: beoordelingskader en eerste inventarisatie

In Nederland worden pasgeborenen met de hielprik gescreend op 25 ernstige en zeldzame aandoeningen. Met vroege opsporing kan …

Advies | 14-12-2021

Leave a reply