Oneigenlijk gebruik methylfenidaat

Studenten gebruiken regelmatig ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)-medicijnen zonder recept om beter te kunnen studeren. Het vermoeden bestaat dat zij dit middel krijgen van anderen die er wel een recept voor…

Read more