AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023 1

AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023

21-5-2024 00:00

Deze tabellen bevatten cijfers over de mobiliteit van verpleegkundigen op basis van een inschrijving in het register in het kader van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

De mobiliteit wordt afgeleid uit een combinatie van een inschrijving in het BIG-register en een baan als werknemer in de sector zorg en welzijn (smal). Tevens wordt het aantal unieke personen met een inschrijving als verpleegkundige getoond als referentie.

De peildata van het BIG-register zijn 1 januari en 31 december van het getoonde jaar. Deze peildata worden gebruikt voor de selectie van de verpleegkundigen uit het BIG-register. Voor de selectie van banen van werknemers uit de polisadministratie wordt gebruik gemaakt van de eerste maandag of de laatste vrijdag voor kerst van het getoonde jaar. De afwijkende peildata voor de banen worden gehanteerd om administratieve effecten rondom het begin en het einde van het jaar te verminderen.

Verplichte herregistratie in het BIG-register is er voor iedere inschrijving om de 5 jaar. In 2014 was de eerste grootschalige opschoning van het BIG-register. Daar zie je nu, in december 2023, weer effecten van; er zijn een stuk minder personen met ‘beroep=verpleegkundige’ in het BIG-register.

In deze tabellen is gekozen voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang (SBI-codes: 88910). Een baan in de kinderopvang wordt daarom aangemerkt als een baan buiten zorg en welzijn.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.

Downloads

Tabel – AZW smal BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen 2020-2023

Leave a reply