Mengseleffecten van gevaarlijke stoffen beperkt in beeld bij vergunningverlening ZZS

Het schadelijke effect van een mengsel van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS zeer zorgwekkende stoffen) kan groter zijn dan het effect per stof. Met dit mengseleffect wordt zeer beperkt rekening gehouden bij de vergunningverlening. Ook wordt er niet gekeken naar…

Read more