Voorstel PFAS-verbod formeel ingediend in Europa

Voorstel PFAS-verbod formeel ingediend in Europa

Vandaag zetten Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) (Europees chemicaliënagentschap) samen de eerste, formele stap voor een Europees verbod op PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen…

Read more