Tabel leefstijl, 2021 1

Tabel leefstijl, 2021

16-5-2022 00:00

Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor.

Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM publiceert deze cijfers op de websites ‘Staat van Volksgezondheid’ (www.staatvenz.nl), volksgezondheidenzorg.info en leefstijlmonitor.nl. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken’.
Downloads

Tabel – Leefstijl 2021

Relevante links

Website – Staat van Volksgezondheid

Leave a reply