Effect van scrubber-afvalwater blijft onder milieunorm

Effect van scrubber-afvalwater blijft onder milieunorm

Bestaande milieunormen worden niet overschreden door lozing van scrubberwater door zeeschepen. Dat blijkt uit RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is de eerste keer dat RIVM onderzoek deed naar dit soort lozingen. Scrubbers Volgens internationale regels mag er een bepaalde hoeveelheid zwavel in brandstof voor zeeschepen

Read more