Stikstofeffecten van criteria voor de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties onderzocht

Met de voorgenomen Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties wil het ministerie van LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden verminderen. Hiervoor kunnen landbouwbedrijven zich vrijwillig…

Read more