Geluidsmetingen: verwachte geluidsreductie door stille banden blijft uit

Uit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-metingen in 2019 blijkt dat het verkeer op snelwegen 3 decibel meer geluid maakt dan de berekeningen van Rijkswaterstaat aantonen. Dat staat in de Geluidmonitor 2020, de jaarlijkse praktijktoets die verplicht is vanuit de Wet milieubeheer. Deze geluidstoename staat haaks op de verwachting dat de zogeheten ‘stille autobanden’ het geluidsvolume van snelwegverkeer zullen verlagen. Mogelijk zijn meer zware auto’s en grotere autobanden hier de oorzaak van. Daarnaast draagt de aftrek voor stille banden, die gehanteerd wordt in de berekeningen, mogelijk bij aan het verschil. Naast snelwegverkeer keek het RIVM ook naar treinverkeer. Daar blijken de modelberekeningen wel overeen te komen met het werkelijk gemeten geluid. 

Geen eenduidige oorzaak

Sinds 2016 moeten verkochte banden voor auto’s en vrachtwagens volgens een Europese richtlijn voldoen aan aangescherpte normen voor geluid. Deze richtlijn stimuleert producenten om stillere, zuinigere en veiligere banden te maken. De verwachting was dat deze stille banden voor een geluidreductie van 1 tot 2 decibel zouden zorgen. Dit is verwerkt in de regelgeving als een toe te passen correctie. Op basis hiervan voert Rijkswaterstaat in haar rekenmodellen een aftrek (correctie) door. De afgelopen jaren is er echter nog geen geluidsafname zichtbaar. Dit blijkt ook weer uit de Geluidmonitor 2020. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarom verschillende verklaringen op een rij gezet. Allereerst zijn auto’s het laatste decennium gemiddeld zwaarder geworden (en produceren daardoor meestal ook meer geluid). Ook hebben autobanden tegenwoordig vaker een groter formaat, waardoor de geluidemissie hoger mag zijn. Tot slot kan veroudering van asfalt een rol spelen. Ouder asfalt geeft meer geluid.

Geluidmonitor 2020

De weg- en spoorbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail, berekenen sinds 2013 elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst met metingen de resultaten van de berekeningen. Dit is verplicht voor de Wet milieubeheer. De Geluidmonitor 2020 vergelijkt de gemeten en berekende geluidniveaus op rijks- en spoorwegen in het jaar 2019. 

Leave a reply