Contacten met de tandarts 2023 1

Contacten met de tandarts 2023

3-7-2024 10:50

In deze tabel staan cijfers over het percentage mensen met minimaal één tandartscontact in de afgelopen 12 maanden en over het aantal bezoeken aan de tandarts. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2023 van CBS.

Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken’.

Downloads

Tabel – Tandarts 2023

Leave a reply