PFAS en zwemmen in de Westerschelde

PFAS en zwemmen in de Westerschelde

De hoeveelheid PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen in het oppervlaktewater bij Schaar van Ouden Doel in Zeeland heeft geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van zwemmers. In het lozingswater van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath is meer PFAS gemeten….

Read more