2023-08 Nieuwsbrief Wikimedia België 1

2023-08 Nieuwsbrief Wikimedia België

Nieuwsbrief januari 2023

Verslag Algemene vergadering[bewerken]
Het was de eerste fysieke algemene vergadering van Wikimedia België sinds 2019. Op de algemene vergadering van 29 april werd het boekjaar 2022 met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Er waren 10 leden aanwezig, 2 volmachten en 1 niet-stemgerechtigde vrijwilliger. Er volgde een uitgebreide bespreking van de balans, alsook het verslag van de controlecommissie.

Daarna volgden de verkiezingen van het nieuwe bestuur. Mike en Sam gaven aan om persoonlijke redenen hun mandaat niet te verlengen. We willen graag Mike en Sam bedanken voor hun jarenlange bijdragen aan de Wikimedia-gemeenschap. Zij worden aanvaard als adviseur van het bestuur, zoals voorzien in onze bestuurlijke procedures. We verwelkomen een nieuw bestuurslid: Norbert Matheuwezen (Norbert zeescouts).

Gelieve het verslag van de vergadering te vinden. Je kan er tevens het activiteitsrapport en het financiële verslag over 2022 lezen.

We waren te gast bij Amazone waar in de voormiddag een schrijfsessie werd gehouden over hun project “Wikipedia als instrument voor gender mainstreaming”.

Fotowedstrijden Wiki Loves[bewerken]

De zomer van 2023 wordt heel druk op fotografiegebied. Van juli tot september gaan er niet minder dan 4 fotowedstrijden door onder het motto “Wiki Loves”.

Twee wedstrijden gaan internationaal (Wiki Loves Living Heritage en Wiki Loves Monuments). Er is een nationale fotowedstrijd (Wiki Loves Heritage), en een regionale (Wiki Loves Pajottenland Zennevallei) als initiatief van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

De evenementen Wiki Loves Living Heritage, Wiki Loves Heritage en Wiki Loves Pajottenland Zennevallei lopen van juli tot september, terwijl Wiki Loves Monuments alleen in september plaatsvindt.

Wie graag wil jureren, kan het laten weten via jury@wikimedia.be. Jureren is een heel boeiende activiteit en verloopt volledig online. Het vindt plaats in oktober, waarbij je wellicht 4 avonden met deze taak bezig bent. De jury gebruikt de Montage-tool. De bedoeling is iedere week een ronde af te werken. Je kan de foto’s evalueren op je eigen ritme. De juryleden evalueren de foto’s zelfstandig. De jury maakt voor de winnaars gezamenlijk een motivatieverslag. Hoe meer juryleden, hoe lichter het werk…

Wikipedia pages wanting photos[bewerken]

Wikipedia-artikelen hebben dikwijls nog geen foto, terwijl er toch mediabestanden ter beschikking staan op Wikimedia Commons. Soms ontbreekt een foto in een enkele taal. Dit is jammer, want een foto maakt een artikel aangenaam om te lezen.

Voeg een eerste foto toe aan een Wikipedia artikel. Dit gaat heel eenvoudig. Ofwel kan u een infobox toevoegen waarmee automatisch een foto uit Wikidata wordt overgenomen.

U neemt automatisch tot eind augustus deel aan de wedstrijd door het vermelden van #WPWP #WPWPBE in de bewerkingssamenvatting van het betreffende Wikipedia-artikel. Deze activiteit is nuttig te combineren met de bovenstaande fotowedstrijden.

Schrijfwedstrijd[bewerken]

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert De Nederlandstalige Wikipedia opnieuw een schrijfwedstrijd. Laat je motiveren en doe mee om een fantastisch artikel te schrijven! Deelnemen kan vanaf 1 augustus. De artikelen moeten klaar zijn op 31 oktober. Je kan hier inschrijven en meer informatie vinden.

Fonds Vrienden van Wikimedia België[bewerken]

Het Fonds Vrienden van Wikimedia België heeft de eer de eerste twee projecten met succes af te sluiten. Voor de twee projecten samen hebben we 9.600 € uitbetaald, op basis van facturen en het activiteitenverslag. Deze projecten worden ondersteund door fiscale giften via de Koning Boudewijnstichting.

KOERS. Museum van de wielersport, geschiedenis van de wielersport
Amazone, gender mainstreaming, de inventaris van vrouwenverenigingen
Nieuwe projecten zijn welkom via friends@wikimedia.be.

Samenwerken met musea[bewerken]
Wikimedia België werkt samen met verschillende musea. Dat is een goede gelegenheid om vrijwilligers aan te sporen om museumcollecties te helpen documenteren.

Het Fotomuseum Antwerpen gaat het Gevaert fotopapier documenteren.
Het Guido Gezelle archief heeft een jarenlang project om de brieven van Guido Gezelle te archiveren.
Het Industriemuseum Gent: schrijfsessie iedere eerste donderdag van de maand om 16:00
Het Jenevermuseum Hasselt werkt aan een jarenlang project om jeneverstokerijen te inventariseren op Wikipedia, Wikimedia Commons, en Wikidata.
Wikipedia in het onderwijs[bewerken]

Meer en meer universiteiten, hogescholen en humaniorascholen contacteren ons om aan hun studenten te leren hoe zij een degelijk artikel kunnen schrijven voor Wikipedia. Het helpt de studenten om onderzoek te doen over een onderwerp, bronnen op te zoeken, en om hun kennis ter beschikking te stellen van de bevolking. Enkele concrete voorbeelden van de voorbije maanden:

Atheneum van Beveren-Waas
Vak geschiedenis in de opleiding journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel.
Afrikaanse archeologie UGent
Geschiedenis van de middeleeuwen UGent
Opleiding Vives Kortrijk
Schrijfsessies over Vrouwen en wetenschap met ULiège
Erfgoedverenigingen[bewerken]
Project Wiki Loves Pajottenland Zennevallei
Project Erfgoedlijnen Roeselare
Tool om regelmatige Wikipedianen te vinden[bewerken]
Wil je graag weten welke wikipedianen iedere dag actief zijn? Dan bestaat er een tooltje om dit te weten te komen. Wil je de absolute kampioenen kennen?

Fiscale giften[bewerken]
We willen onze milde schenkers van harte danken. Een fiscaal attest wordt door de Koning Boudewijnstichting ter beschikking gesteld voor giften van minimaal 40 €. Steun het het Fonds Vrienden van Wikimedia België.

Contacteer ons[bewerken]
Activiteitskalendar


Video chat

Bron[bewerken]
Wikimedia België, “Nieuwsbrief Wikimedia België – augustus”, 5 augustus 2023


Licentie


Wil je deze pagina delen? 

|

Leave a reply