Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020

19-3-2021 11:52

Voor jongeren die, in de periode 2016 t/m het 1e halfjaar 2020, jeugdhulp hebben ontvangen door het wijkteam, is in beeld gebracht welke ándere vormen van jeugdzorg ze daarnaast hebben ontvangen.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellen samengesteld over jongeren die jeugdhulp hebben ontvangen vanuit het wijkteam. De tabellen laten zien welke ándere jeugdzorg deze jongeren nog ontvingen in dezelfde periode en de 12 maanden daarna.
Downloads

Excel
Tabel – Jeugdhulp door het wijkteam

Leave a reply