Persoonlijk welzijn, 2020 1

Persoonlijk welzijn, 2020

29-3-2021 00:00

Tabel met cijfers over persoonlijk welzijn in 2020, uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken en naar de afzonderlijke indicatoren.

Persoonlijke welzijnsindex naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau; afzonderlijke indicatoren over tevredenheid en vertrouwen. Het onderzoek sociale samenhang en welzijn wordt bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Downloads

Excel
Tabel – Persoonlijk welzijn 2020

Leave a reply