Helft werknemers zorg en welzijn blijft na baanwissel binnen bedrijfstak 1

Helft werknemers zorg en welzijn blijft na baanwissel binnen bedrijfstak

20-6-2024 06:30

© ANP

De bedrijfstak zorg en welzijn heeft er in de afgelopen zeven jaar ruim 220 duizend werknemers bij gekregen. In die periode is de instroom steeds groter geweest dan de uitstroom. Wel is de uitstroom de laatste drie jaar toegenomen, tot ruim 150 duizend per jaar. Vergeleken met andere bedrijfstakken is het aantal vertrekkende werknemers echter klein. Wel wisselen werknemers tussen en binnen de branches van zorg en welzijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

De uitstroom uit de bedrijfstak zorg en welzijn neemt toe, het totaal aantal werknemers ook. De netto toename van ruim 21 duizend werknemers in het derde kwartaal van 2023 is het resultaat van ruim 172 duizend instromers en 151 duizend uitstromers.

In- en uitstroom werknemers zorg en welzijn20181e kwartaal30,9148,6117,720182e kwartaal33,5149,4115,820183e kwartaal37,7156,7119,020184e kwartaal39,5158,8119,320191e kwartaal48,1166,5118,420192e kwartaal51,8167,4115,620193e kwartaal50,1170,5120,420194e kwartaal51,4170,0118,620201e kwartaal42,2167,0124,820202e kwartaal29,2155,6126,320203e kwartaal36,6161,6125,020204e kwartaal41,8163,6121,820211e kwartaal41,0163,7122,720212e kwartaal50,4169,1118,620213e kwartaal30,2161,1131,020214e kwartaal24,2162,1137,920221e kwartaal26,0169,6143,620222e kwartaal20,0169,7149,820223e kwartaal18,2171,4153,320224e kwartaal19,7174,7155,020231e kwartaal20,4175,9155,420232e kwartaal23,6175,3151,720233e kwartaal21,5172,8151,3In- en uitstroom werknemers zorg en welzijn20181e kwartaal30,9148,6117,720182e kwartaal33,5149,4115,820183e kwartaal37,7156,7119,020184e kwartaal39,5158,8119,320191e kwartaal48,1166,5118,420192e kwartaal51,8167,4115,620193e kwartaal50,1170,5120,420194e kwartaal51,4170,0118,620201e kwartaal42,2167,0124,820202e kwartaal29,2155,6126,320203e kwartaal36,6161,6125,020204e kwartaal41,8163,6121,820211e kwartaal41,0163,7122,720212e kwartaal50,4169,1118,620213e kwartaal30,2161,1131,020214e kwartaal24,2162,1137,920221e kwartaal26,0169,6143,620222e kwartaal20,0169,7149,820223e kwartaal18,2171,4153,320224e kwartaal19,7174,7155,020231e kwartaal20,4175,9155,420232e kwartaal23,6175,3151,720233e kwartaal21,5172,8151,3
Uitstroom lager dan in andere bedrijfstakken
In het derde kwartaal van 2023 was de gemiddelde uitstroom voor alle bedrijfstakken bijna 20 procent; dit betekent dat 20 procent van de werknemers die in het derde kwartaal 2022 in een bepaalde bedrijfstak werkten daar in het derde kwartaal 2023 niet meer werken. De uitstroom uit de bedrijfstak zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) was bijna 11 procent.

Zorg en welzijn heeft samen met het openbaar bestuur en het onderwijs de laagste uitstroom van alle bedrijfstakken. De bedrijfstakken verhuur en overige zakelijke diensten en horeca hebben de grootste uitstroom.

Jongere werknemers wisselen vaker van baan. Maar ook bij 25- tot 35-jarigen is de uitstroom uit zorg en welzijn een van de laagste van alle bedrijfstakken.

Uitstroom naar bedrijfstak, 3e kwartaal 2023 Totaal alle

sectoren 19,621,2 Kinderopvang

(incl. peuterspeelzaalwerk) 13,413,4 Gezondheids- en

welzijnszorg

(excl. kinderopvang) 10,611,0Verhuur en overige

zakelijke diensten40,544,3Horeca34,733,0Cultuur sport

en recreatie27,928,9Landbouw, bosbouw

en visserij26,026,5Overige

dienstverlening22,726,4Handel22,821,6Specialistische

zakelijke diensten20,322,6Informatie en

communicatie18,820,6Verhuur en handel

van onroerend goed17,121,5Vervoer en opslag16,019,1Energievoorziening15,217,5Waterbedrijven

en afvalbeheer14,418,1Bouwnijverheid13,816,5Financiële

dienstverlening13,716,5Delfstoffenwinning13,416,5Industrie13,415,3Onderwijs11,912,5Openbaar bestuur

en overheidsdiensten7,26,5Uitstroom naar bedrijfstak, 3e kwartaal 2023 Totaal alle

sectoren 19,621,2 Kinderopvang

(incl. peuterspeelzaalwerk) 13,413,4 Gezondheids- en

welzijnszorg

(excl. kinderopvang) 10,611,0Verhuur en overige

zakelijke diensten40,544,3Horeca34,733,0Cultuur sport

en recreatie27,928,9Landbouw, bosbouw

en visserij26,026,5Overige

dienstverlening22,726,4Handel22,821,6Specialistische

zakelijke diensten20,322,6Informatie en

communicatie18,820,6Verhuur en handel

van onroerend goed17,121,5Vervoer en opslag16,019,1Energievoorziening15,217,5Waterbedrijven

en afvalbeheer14,418,1Bouwnijverheid13,816,5Financiële

dienstverlening13,716,5Delfstoffenwinning13,416,5Industrie13,415,3Onderwijs11,912,5Openbaar bestuur

en overheidsdiensten7,26,5 
Een nieuwe baan is even vaak binnen als buiten zorg en welzijn
Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn wisselen ongeveer even vaak van baan binnen de bedrijfstak als dat zij uitstromen. Wisselen van baan binnen zorg en welzijn kan plaatsvinden tussen branches (bijvoorbeeld een overstap van een ziekenhuis naar de verpleging, verzorging en thuiszorg) of binnen de eigen branche (bijvoorbeeld binnen de branche sociaal werk).

Uitstroom naar andere werkgever, 3e kwartaal 2023Zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)1110Zorg en welzijn (exlusief kinderopvang)1110Jeugdzorg1511Sociaal werk159Overige zorg en welzijn149Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)1211Verpleging verzorging en thuiszorg1110Geestelijke gezondheidszorg1010Huisartsen en gezondheidscentra911Gehandicaptenzorg911Universitairmedische centra910Ziekenhuizen enoverige medische specialiastische zorg89Uitstroom naar andere werkgever, 3e kwartaal 2023Zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)1110Zorg en welzijn (exlusief kinderopvang)1110Jeugdzorg1511Sociaal werk159Overige zorg en welzijn149Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)1211Verpleging verzorging en thuiszorg1110Geestelijke gezondheidszorg1010Huisartsen en gezondheidscentra911Gehandicaptenzorg911Universitairmedische centra910Ziekenhuizen enoverige medische specialiastische zorg89


Zo’n 10 procent van de werknemers vertrok naar een nieuwe werkgever binnen zorg en welzijn; ongeveer de helft daarvan ging naar een andere branche binnen zorg en welzijn, en de andere helft wisselde van baan binnen de eigen branche.

Baanwisselingen per branche binnen zorg en welzijn, 3e kwartaal 2023Universitair medische centra82Jeugdzorg74Gehandicaptenzorg65Sociaal werk63Zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)55Zorg en welzijn (exlusief kinderopvang)55Geestelijke gezondheidszorg55Ziekenhuizen en overige medische specialiastische zorg54Overige zorg en welzijn54Huisartsen en gezondheidscentra47Verpleging verzorging en thuiszorg46Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)29Baanwisselingen per branche binnen zorg en welzijn, 3e kwartaal 2023Universitair medische centra82Jeugdzorg74Gehandicaptenzorg65Sociaal werk63Zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)55Zorg en welzijn (exlusief kinderopvang)55Geestelijke gezondheidszorg55Ziekenhuizen en overige medische specialiastische zorg54Overige zorg en welzijn54Huisartsen en gezondheidscentra47Verpleging verzorging en thuiszorg46Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)29


Een overstap naar een nieuwe baan in een andere branche komt vooral veel voor vanuit Universitair medische centra (UMC’s) (8 procent) en de jeugdzorg (7 procent). De UMC’s in Nederland liggen onderling ver bij elkaar vandaan; werknemers van een UMC zullen daarom bij een baanwisseling misschien eerder voor een andere branche kiezen (bijvoorbeeld een ziekenhuis). Binnen de jeugdzorg wordt ook zorg verleend aan jeugd in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ); de uitwisseling van werknemers tussen jeugdzorg met deze branches is daarom niet onverwacht.

Wisselen van baan binnen dezelfde branche komt vooral veel voor bij de kinderopvang (9 procent) en huisartsen en gezondheidscentra (7 procent). De kinderopvang is een branche met beroepen die minder voorkomen in de andere zorg- en welzijnsbranches, dus een overstap naar een andere branche binnen zorg en welzijn ligt minder voor de hand. Ook is het een branche met meer jongere werknemers dan gemiddeld; zij wisselen vaker van baan bij de start van hun loopbaan.

Bronnen

StatLine – Werknemers met een baan in de zorg en welzijn

StatLine – Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), instroom, uitstroom, saldo, regio

StatLine – Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio

AZW – AZW: Instroom en uitstroom werknemers per bedrijfstak, inclusief zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2023

Tabel – AZW; Instroom en uitstroom werknemers per bedrijfstak, inclusief zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2023

Tabel – AZW-breed: Uitstroom uit zorg en welzijn naar andere bedrijfstakken, branche, leeftijd, 1e kwartaal 2019 – 3e kwartaal 2023

Relevante links

Longread – Uitstroom zorg en welzijn is klein wel veel wisselingen binnen bedrijfstak

Rapportage – Commissie Werken in de Zorg 2019 Tweede Kamer der Staten-Generaal

AZW longread – Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is de sleutel voor behoud

Leave a reply