• 12 procent meer studenten begonnen met hbo-verpleegkunde

  12 procent meer studenten begonnen met hbo-verpleegkunde

  23-6-2021 00:00 In het huidige studiejaar 2020/’21 zijn 9,1 duizend studenten begonnen met een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat zijn er 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe studenten in de verplegende opleiding in het mbo bleef gelijk op 10,1 duizend. De instroom in de mbo-opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) daalde met 11 procent

  Read more
 • Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020

  Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020

  12-5-2021 10:43 Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020 en op de kosten daarvan voor enkele specifieke groepen jongeren. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp,

  Read more
 • Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020

  Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020

  12-5-2021 09:33 Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2020 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen

  Read more
 • Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

  Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

  30-4-2021 00:00 Cijfers over terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering naar tijd tot terugkeer en duur van de episode en over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2020 naar type episode en type jeugdhulp. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd

  Read more
 • Contact met tandarts, 2020

  Contact met tandarts, 2020

  24-4-2021 00:00 Cijfers over contact met de tandarts naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2020 van CBS. Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken’. Downloads Excel Tabel – Contact

  Read more
 • Persoonlijk welzijn, 2020

  Persoonlijk welzijn, 2020

  29-3-2021 00:00 Tabel met cijfers over persoonlijk welzijn in 2020, uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken en naar de afzonderlijke indicatoren. Persoonlijke welzijnsindex naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau; afzonderlijke indicatoren over tevredenheid en vertrouwen. Het onderzoek sociale samenhang en welzijn wordt bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Downloads Excel Tabel – Persoonlijk welzijn

  Read more
 • Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

  Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

  29-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Frank de Roo Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2 procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7 procent. De tevredenheid met het sociale leven is wel iets

  Read more
 • Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020

  19-3-2021 11:52 Voor jongeren die, in de periode 2016 t/m het 1e halfjaar 2020, jeugdhulp hebben ontvangen door het wijkteam, is in beeld gebracht welke ándere vormen van jeugdzorg ze daarnaast hebben ontvangen. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de

  Read more
 • Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

  Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

  11-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van 2019. Het aandeel zware drinkers bleef gelijk, evenals het aandeel volwassenen

  Read more
 • Dalend resultaat bij drie van vier grootste zorgsectoren in 2019

  Dalend resultaat bij drie van vier grootste zorgsectoren in 2019

  11-3-2021 00:00 © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht In 2019 daalde het resultaat voor belastingen van ziekenhuizen, aanbieders van gehandicaptenzorg, en van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. Alleen het resultaat van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg nam toe, van 18 naar 136 miljoen euro. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de verkoop van vastgoed. In

  Read more

Photostream