• Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd

  Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd

  8-2-2021 09:00 © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten Het merendeel van de volwassenen die uit het buitenland zijn geadopteerd geeft aan dat zij een gelukkige jeugd hebben gehad en een hechte band met hun adoptieouders hebben. Niet-geadopteerden zijn gemiddeld nog iets positiever over hun jeugd en de band met hun ouders. Geadopteerde volwassenen geven ook

  Read more
 • Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd

  Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd

  8-2-2021 09:00 © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten Het merendeel van de volwassenen die uit het buitenland zijn geadopteerd geeft aan dat zij een gelukkige jeugd hebben gehad en een hechte band met hun adoptieouders hebben. Niet-geadopteerden zijn gemiddeld nog iets positiever over hun jeugd en de band met hun ouders. Geadopteerde volwassenen geven ook

  Read more
 • Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

  Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

  21-12-2020 15:00 De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. De monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als

  Read more
 • Rookstatus volwassenen naar achtergrondkenmerken, 2019

  18-12-2020 00:00 De gegevens over rookstatus zijn onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De rookstatus van een volwassene kan zijn: roker, ex-roker of nooit-roker. Deze tabel is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.  Downloads Excel Tabel – Rookstatus volwassenen, naar achtergrondkenmerken

  Read more
 • Eenzaamheid

  Eenzaamheid

  18-12-2020 00:00 Percentage van Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich in 2019 enigszins of sterk eenzaam voelde. In de enquête Sociale samenhang en Welzijn zijn vragen over eenzaamheid gesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg,

  Read more
 • Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland

  Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland

  30-11-2020 09:30 © Hollandse Hoogte / David Rozing Nederlandse steden staan vaker dan plattelandsgemeenten onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaart. Weliswaar is de materiële welvaart in steden groter, het is er vaak minder veilig en schoon en inwoners zijn minder vaak gezond dan in plattelandsgemeenten, al zijn er uitzonderingen. Dit blijkt uit de

  Read more
 • Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

  30-11-2020 00:00 Het Jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Hierin wordt aan de hand van een aantal maatschappelijke thema’s aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Hierbij komt ook de demografische situatie in Caribisch Nederland aan bod. Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan

  Read more
 • Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg hoogst sinds 2010

  26-11-2020 00:00 © Hollandse Hoogte / Arie Kievit In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg 7,9 procent. Dat is het hoogste percentage in het tweede kwartaal sinds 2010, het begin van de meting per branche. Behalve in de jeugdzorg was het verzuimpercentage in alle

  Read more
 • Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

  Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

  19-11-2020 00:00 © Hollandse Hoogte / Flip Franssen Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld besteed aan (langdurige) zorg en relatief weinig aan (para)medische zorg. Dat blijkt uit het

  Read more
 • Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

  Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

  18-11-2020 14:30 Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2019, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken. In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking

  Read more

Photostream