Geen risico voor gezondheid door stoffen uit thermisch gereinigde grond

Geen risico voor gezondheid door stoffen uit thermisch gereinigde grond

Stoffen uit thermische gereinigde grond (TGG) in de zeedijk in Perkpolder vormen geen risico’s voor de gezondheid van omwonenden. Wel zijn in de omgeving stoffen aangetroffen die niet afkomstig zijn uit de dijk, maar wel een risico kunnen geven voor mens of…

Read more