Openbare consultatieronde over tricresylfosfaat 1

Openbare consultatieronde over tricresylfosfaat

Nieuwsbericht | 14-06-2023 | 14:00

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over tricresylfosfaat. De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt of tricresylfosfaat eigenschappen heeft om de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het nageslacht te schaden. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

Reageren kan tot 1 september 2023. Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn gepubliceerd op de Engelstalige website.

Naar het conceptadvies:

Draft advisory report for public review: Tricresylphosphate

The Health Council of the Netherlands has published a draft advisory report on the reproductive toxic properties of …

Advisory report | 14-06-2023

Leave a reply