Herhaalmeting onder omwonenden: verdubbeling trillingshinder door reizigerstreinen

Herhaalmeting onder omwonenden: verdubbeling trillingshinder door reizigerstreinen

Uit een herhaalonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder 3.500 mensen (ouder dan 16 jaar) die op minder dan 300 meter van een spoorlijn wonen, blijkt dat 20% ernstige hinder heeft van de trillingen die reizigerstreinen veroorzaken….

Read more