• PUR-schuim bij juiste toepassing niet schadelijk voor bewoners

  PUR-schuim bij juiste toepassing niet schadelijk voor bewoners

  Nieuwsbericht | 01-12-2020 | 10:00 Bij een juiste toepassing van woningisolatie met gespoten PUR-schuim is het onwaarschijnlijk dat bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden, omdat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen dan binnen veilige grenzen blijft. De Gezondheidsraad vindt dat bewoners de garantie moeten krijgen dat isolatiebedrijven veilig werken volgens de richtlijnen. Naar het advies: Gespoten PUR-schuimisolatie

  Read more
 • Geen verplichte herkeuring rijgeschiktheid voor dragers pacemakers

  Geen verplichte herkeuring rijgeschiktheid voor dragers pacemakers

  Nieuwsbericht | 30-11-2020 | 15:30 Bestuurders in rijbewijsgroep 1 die een pacemaker dragen hoeven zich niet meer elke 10 jaar te laten herkeuren op rijgeschiktheid. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van IenW. Naar het advies: Rijbewijsvernieuwing pacemakerdragers Mensen die een pacemaker dragen moeten zich nu elke

  Read more
 • Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland

  Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland

  30-11-2020 09:30 © Hollandse Hoogte / David Rozing Nederlandse steden staan vaker dan plattelandsgemeenten onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaart. Weliswaar is de materiële welvaart in steden groter, het is er vaak minder veilig en schoon en inwoners zijn minder vaak gezond dan in plattelandsgemeenten, al zijn er uitzonderingen. Dit blijkt uit de

  Read more
 • Fred Woudenberg blikt terug op 23 jaar Gezondheidsraad

  Een combinatie van plezier, diepgang en maatschappelijke betekenis, dat maakte het werk voor de Gezondheidsraad voor Fred Woudenberg aantrekkelijk. Hij zat in de beraadsgroep, de Presidiumcommissie, was voorzitter van de vaste commissie Signalering gezondheid en milieu en nam als lid of voorzitter deel aan tijdelijke commissies die adviseerden over kinderleukemie, gewasbescherming, microbiologische kwaliteit van natuurzwemwater,

  Read more
 • Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

  30-11-2020 00:00 Het Jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Hierin wordt aan de hand van een aantal maatschappelijke thema’s aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Hierbij komt ook de demografische situatie in Caribisch Nederland aan bod. Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan

  Read more
 • Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg hoogst sinds 2010

  26-11-2020 00:00 © Hollandse Hoogte / Arie Kievit In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg 7,9 procent. Dat is het hoogste percentage in het tweede kwartaal sinds 2010, het begin van de meting per branche. Behalve in de jeugdzorg was het verzuimpercentage in alle

  Read more
 • Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

  Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

  19-11-2020 00:00 © Hollandse Hoogte / Flip Franssen Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld besteed aan (langdurige) zorg en relatief weinig aan (para)medische zorg. Dat blijkt uit het

  Read more
 • Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

  Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

  18-11-2020 14:30 Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2019, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken. In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking

  Read more
 • Toegenomen vraag en aanbod duurzaam voedsel

  Toegenomen vraag en aanbod duurzaam voedsel

  Nieuwsbericht | 17-11-2020 | 16:00 In 2019 kozen steeds meer consumenten voor voedsel met een duurzaamheidskeurmerk en het aanbod van deze producten werd ook steeds groter. In totaal gaven consumenten 7,7 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, een stijging van 18% ten opzichte van 2018. Het marktaandeel van duurzaam voedsel kwam

  Read more
 • Sporten door volwassenen in Nederland

  Sporten door volwassenen in Nederland

  13-11-2020 00:00 Deze tabel geeft weer hoeveel volwassenen welke sport beoefenen, periode 2017-2019 De sporten die door volwassenen worden beoefend zijn ingedeeld in vier categorieën op basis van de mate van onderling contact. Onder team- en contactsporten vallen onder meer voetbal,  hockey, en vecht- en verdedigingssporten zoals boksen en judo. Onder groepslessen vallen onder meer

  Read more

Photostream