Alleenstaande 55-plusser heeft grotere hulpbehoefte huishoudelijke taken 1

Alleenstaande 55-plusser heeft grotere hulpbehoefte huishoudelijke taken

12-3-2024 00:00

© ANP / Patricia Rehe

Ongeveer de helft van de 55-plussers gaf in 2023 aan moeite te hebben met het doen van huishoudelijke activiteiten, of deze niet te kunnen uitvoeren als gevolg van gezondheidsproblemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bereiden van een maaltijd, het bijhouden van geldzaken of het doen van licht en zwaar huishoudelijk werk. Van deze groep gaf 84 procent aan geen (extra) hulp nodig te hebben, 8 procent zonder hulp zou dat wel willen en 7 procent kreeg wel hulp maar had behoefte aan extra hulp. Vooral alleenstaanden wilden meer hulp. Dat meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête 2023.

Beperking in huishoudelijke activiteiten, 202355-plusser totaal48,530,321,255 tot 65 jaar60,624,015,465 tot 75 jaar48,433,118,475-plusser29,436,733,9Beperking in huishoudelijke activiteiten, 202355-plusser totaal48,530,321,255 tot 65 jaar60,624,015,465 tot 75 jaar48,433,118,475-plusser29,436,733,9
Het percentage mensen dat aangeeft grote moeite te hebben met ten minste één van de huishoudelijke activiteiten, of aangeeft dat helemaal niet te kunnen is het hoogst onder 75-plussers (34 procent). Deze groep is beperkt in een Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichting (IADL). Ook hebben meer 75-plussers (37 procent) enige moeite met het uitvoeren van deze activiteiten dan mensen van 55 tot 65 jaar (24 procent).

Helft 55-plussers kreeg geen hulp en had geen hulpbehoefte
Aan thuiswonende 55-plussers die aangaven enige moeite of een beperking te hebben met minstens één van de IADL-activiteiten is gevraagd of ze hulp kregen bij de deze activiteit(en). Zo ja, dan werd ook gevraagd of ze meer hulp wilden. Was dat niet het geval werd gevraagd of ze wel hulp zouden willen. 84 procent vond dat ze voldoende hulp kregen; 34 procent kreeg hulp en gaf aan niet meer hulp nodig hebben en 50 procent kreeg geen hulp en hoefde er ook geen.

Ruim 7 procent gaf aan hulp te krijgen en meer hulp te willen en bijna 8 procent zei geen hulp te krijgen maar dat wel te willen. Het aandeel mensen dat hulp kreeg was het hoogst onder 75-plussers. Ook was het percentage 75-plussers dat meer hulp wilde hoger dan onder 55- tot 65-jarigen.

Hulp en hulpbehoefte, 2023¹⁾Totaal 55-plusser34,37,450,07,8 55 tot 65 jaar25,75,560,57,265 tot 75 jaar31,26,852,99,1 75 jaar of ouder44,89,738,17,1¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteitenHulp en hulpbehoefte, 2023¹⁾Totaal 55-plusser34,37,450,07,8 55 tot 65 jaar25,75,560,57,265 tot 75 jaar31,26,852,99,1 75 jaar of ouder44,89,738,17,1¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteiten
Vooral alleenstaanden willen (meer) hulp
Het percentage mensen van 55 jaar of ouder dat minstens enige moeite had met een van de IADL-activiteiten is groter onder alleenstaanden (67 procent) dan onder mensen die samenleven met een partner (45 procent). Ook als er rekening mee wordt gehouden dat alleenstaanden gemiddeld wat ouder zijn dan samenlevenden is het percentage mensen met enige moeite of een beperking in een van de IADL-activiteiten hoger onder alleenstaanden.

Van de 55-plussers zijn er meer alleenstaanden die meer hulp willen (13 procent) dan mensen met een partner. Daarnaast gaf 11 procent aan geen hulp te hebben maar dat wel te willen. Bij leeftijdsgenoten die leven met een partner is dat achtereenvolgens 4 procent en 6 procent.

In alle leeftijdsgroepen willen alleenstaanden meer hulp dan ze krijgen. Ook zijn er in de leeftijdsgroepen tot 75 jaar meer alleenstaanden die hulp willen maar nog niet krijgen.

Hulp en hulpbehoefte, huishoudsamenstelling, 2023¹⁾Totaal 55-plusserAlleenstaande37,113,138,510,8Partner in paar32,23,857,95,655 tot 65 jaarAlleenstaande22,010,953,212,1Partner in paar25,22,467,64,065 tot 75 jaarAlleenstaande25,012,645,117,3Partner in paar34,63,956,64,975 jaar of ouderAlleenstaande53,414,825,76,1Partner in paar36,65,249,38,2¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteitenHulp en hulpbehoefte, huishoudsamenstelling, 2023¹⁾Totaal 55-plusserAlleenstaande37,113,138,510,8Partner in paar32,23,857,95,655 tot 65 jaarAlleenstaande22,010,953,212,1Partner in paar25,22,467,64,065 tot 75 jaarAlleenstaande25,012,645,117,3Partner in paar34,63,956,64,975 jaar of ouderAlleenstaande53,414,825,76,1Partner in paar36,65,249,38,2¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteiten
Meer mensen geven aan geen hulpbehoefte te hebben
Het percentage 55-plussers met een IADL-beperking of met enige moeite met een IADL-item is ten opzichte van 2014 nauwelijks veranderd. Van deze groep die aangaf minstens enige moeite te hebben met één van de IADL-activiteiten, is het percentage mensen dat in 2023 hulp kreeg lager dan in 2014. Het aandeel mensen dat meer hulp zou willen is ook iets lager dan in 2014.

Het aandeel mensen dat geen hulp heeft en ook geen hulp nodig heeft, is gestegen ten opzichte van 2014. Het aandeel mensen dat geen hulp kreeg en aangaf wel hulp te willen is niet veranderd.

Hulp en hulpbehoefte, 55 jaar of ouder¹⁾201447,910,535,56,0201542,19,241,57,0201642,49,940,66,9201741,09,042,96,9201840,29,343,96,6201942,97,944,05,1202041,87,343,96,8202138,96,948,06,2202236,38,847,86,9202334,37,450,07,8¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteitenHulp en hulpbehoefte, 55 jaar of ouder¹⁾201447,910,535,56,0201542,19,241,57,0201642,49,940,66,9201741,09,042,96,9201840,29,343,96,6201942,97,944,05,1202041,87,343,96,8202138,96,948,06,2202236,38,847,86,9202334,37,450,07,8¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteiten

Bronnen

StatLine – Gezondheid en Zorggebruik; persoonskenmerken

Statistische Trends – Minder ouderen beperkt in dagelijkse handelingen dan 20 jaar geleden

Leave a reply