Openbare consultatieronde over ‘pyridine’ 1

Openbare consultatieronde over ‘pyridine’

Nieuwsbericht | 10-11-2022 | 11:00

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over pyridine. De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen beoordeelt of blootstelling aan pyridine tot kanker kan leiden en genotoxisch is. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

Reageren kan tot 11 februari 2023.

Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website van de Gezondheidsraad.

Leave a reply