Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te beperken

Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te beperken

Bedrijven in Nederland zijn verplicht de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Daarom nemen ze maatregelen. Deze maatregelen kosten geld. Voor het beperken van de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSzeer zorgwekkende stoffen) geldt een minimalisatieplicht….

Read more