Gezondheidskundige advieswaarde voor rubberstof en rubberdamp

Nieuwsbericht | 03-07-2023 | 10:00

Het is nu niet mogelijk om een gezondheidskundige advieswaarde af te leiden voor beroepsmatige blootstelling aan rubberstof en rubberdamp. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan de minister van SZW.

Naar het advies:

Rubberstof en rubberdamp

Het geheel aan dampen en stoffen dat vrijkomt in de rubberproducerende industrie wordt beschouwd als kankerverwekkend. Omdat de …

Leave a reply