Groot-Rijnmond relatief rijk, Fryslân hogere brede welvaart

Groot-Rijnmond relatief rijk, Fryslân hogere brede welvaart

3-8-2023 00:00 © ANP Het inkomensniveau in een regio zegt lang niet alles over de brede welvaart van die regio. Brede welvaart gaat over de kwaliteit van veel meer aspecten van het leven van mensen dan alleen het inkomen. Dit wordt duidelijk wanneer bijvoorbeeld…

Read more