Openbare consultatieronde over ‘tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen’ 1

Openbare consultatieronde over ‘tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen’

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen. De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt of tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen eigenschappen hebben om de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het nageslacht te schaden. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

Reageren kan tot 1 september 2022. Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelse website.

Leave a reply