Classificatievoorstel: 1-broompropaan mogelijk kankerverwekkend

Nieuwsbericht | 06-12-2021 | 09:00

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om de stof 1-broompropaan te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt

Naar het advies:

1-broompropaan

De stof 1-broompropaan wordt onder meer gebruikt als chemisch tussenproduct bij de vervaardiging van pesticiden, smaakstoffen en …

Advies | 06-12-2021

Leave a reply