RIVM is alert op gezondheidsrisico’s door vulkaanuitbarsting La Palma 1

RIVM is alert op gezondheidsrisico’s door vulkaanuitbarsting La Palma

Door de vulkaanuitbarsting op La Palma (Spanje) drijft een wolk richting Noordwest-Europa met verhoogde zwaveldioxide (SO2zwaveldioxide) concentraties. De wolk bereikt Nederland in de nacht van zaterdag op zondag. Op basis van de beschikbare informatie is er op dit moment geen reden om te veronderstellen dat er risico’s voor de volksgezondheid zullen optreden.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt onder meer de meetgegevens van het luchtmeetnet om de luchtkwaliteit te monitoren. Het RIVM meet op zo’n 50 plaatsen in Nederland vervuilende stoffen in de lucht op leefniveau. We volgen de metingen nauwlettend, vooral voor zwaveldioxide. De laatste metingen zijn te zien op de website van het luchtmeetnet.

Leave a reply