Verkenning Energietransitie en Gezondheid 1

Verkenning Energietransitie en Gezondheid

26-7-2022 10:40

© Hollandse Hoogte/David Rozing

Verkennend onderzoek naar verbanden tussen energietransitie en gezondheid.

Verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van de energietransitie kunnen – mits goed uitgevoerd – ook een positief effect hebben op de gezondheid van mensen. Daarom heeft Platform 31, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke verbanden tussen energietransitie en gezondheid. Het CBS heeft daartoe, op basis van bestaande databronnen, een viertal verkennende onderzoeken uitgevoerd. Ieder van deze vier deelonderzoeken beschrijft de relatie tussen een bepaalde energiemaatregel en een enkele gezondheidsuitkomst. Daarnaast is er een analyse gedaan waarin gekeken wordt naar de relatie tussen alle energiemaatregelen samen en de zorgkosten.
Downloads

Paper – Verkenning Energietransitie en Gezondheid

Leave a reply