Heike Schmitt benoemd tot hoogleraar ‘Antibioticaresistentie in de waterketen’ 1

Heike Schmitt benoemd tot hoogleraar ‘Antibioticaresistentie in de waterketen’

Heike Schmitt, senior-onderzoeker bij RIVM, is benoemd tot hoogleraar ‘Antimicrobiële resistentie in de waterketen’ aan de afdeling Biotechnologie van de
TU

Technische Universiteit

(Technische Universiteit) Delft. In deze deeltijd-leerstoel gaan de TU Delft, het RIVM en Wetsus (European centre of excellence for sustainable water technology) samenwerken aan het onderzoek naar antibioticaresistentie in het watermilieu. 

Sinds 2016 werkt Heike Schmitt voor het Centrum Zoönosen & Omgevingsmicrobiologie bij het RIVM. Zij heeft zich gespecialiseerd in antibioticaresistentie. Daarnaast is zij wetenschappelijk adviseur bij Wetsus. Het fundamentele onderzoek dat zij bij de
TU

Technische Universiteit

(Technische Universiteit) Delft gaat doen is een aanvulling op het beleid adviserend en internationaal werk dat zij sinds 2016 doet voor het RIVM en het toegepaste onderzoek bij Wetsus. 

Rol van milieu bij overdracht

 Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica vormen een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid. Wanneer iemand een infectie krijgt met een resistente bacterie helpen antibiotica niet. Daardoor zijn dit soort infecties moeilijk te behandelen. Het onderzoek richt zich op antibioticaresistentie in menselijk en dierlijk afvalwater. Welke rol speelt het milieu in de overdracht bij resistente bacteriën? Daarnaast wordt ook in het afvalwater gemeten om zo een beeld te krijgen van resistentie bij de populatie. Gekeken wordt ook naar fundamentele microbiologische processen in de riolering die leiden tot verspreiding van resistentie.

Heike Schmitt studeerde Chemie in Hamburg, Bremen en Leipzig en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de milieueffecten van veterinaire antibiotica. Daarnaast is zij opgeleid als milieutoxicoloog.

Leave a reply