Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021

22-8-2022 10:07

Huishoudens van jongeren met jeugdhulp in natura op 15 maart 2021, naar vormen van jeugdhulp, inkomenskenmerken en uitgaven eigen risico Zwv/eigen bijdrage Wmo en Wlz.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd om cijfermatige bouwstenen die door VWS gebruikt kunnen worden voor het doorrekenen van mogelijke scenario’s rondom een eventuele invoering van een eigen bijdrage voor jeugdhulp. Het CBS heeft daarvoor een tabellenset samengesteld met cijfers over het aantal jongeren met jeugdhulp uitgesplitst naar verschillende subpopulaties, gekoppeld met gegevens over aantal huishoudens, huishoudtype, type jeugdhulp, inkomensklassen, vermogen en gemiddelde uitgaven voor eigen risico/eigen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) per huishouden.

De inhoud van de tabellenset is in nauw overleg met VWS tot stand gekomen en is primair gericht op gebruik door inhoudsdeskundigen van VWS bij het verder uitwerken van mogelijke scenario’s.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer “ PR001687, jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021”

Leave a reply