RIVM: wees voorzichtig met het gebruik van voedingssupplementen met Mucuna pruriens 1

RIVM: wees voorzichtig met het gebruik van voedingssupplementen met Mucuna pruriens

In Nederland worden online kruidenpreparaten met zaden van Mucuna pruriens verkocht. Het RIVM onderzocht of deze preparaten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er is over Mucuna pruriens heel weinig openbare wetenschappelijke informatie beschikbaar. Daarom is het niet mogelijk te bepalen wat een veilige dosis is. Wel zijn er aanwijzingen dat Mucuna pruriens negatieve effecten kan hebben op de lever, nieren en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Daarom adviseert het RIVM om voedingssupplementen die Mucuna pruriens bevatten uit voorzorg niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding, of bij lever- of nierproblemen.

In andere gevallen is het advies om voorzichtig om te gaan met het gebruik van deze supplementen. Houd bijvoorbeeld goed in de gaten of er bijwerkingen optreden en stop met gebruiken als dat gebeurt. Ook is het belangrijk om de aanwijzingen op de verpakking te volgen. Slik je medicijnen? Bespreek het gebruik van de supplementen met Mucuna pruriens dan met een arts of apotheker.

Levodopa

Hoewel er weinig informatie is over Mucuna pruriens, is wel bekend dat een van de stoffen in de zaden van Mucuna pruriens levodopa is. Levodopa wordt als medicijn gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De hoeveelheid levodopa die iemand via  voedingssupplementen met Mucuna pruriens binnenkrijgt, is vergelijkbaar met of hoger dan de hoeveelheid levodopa die mensen met Parkinson binnenkrijgen in de startperiode van het medicijngebruik.Debijwerkingen bij dit medicijn, zoals maagdarmklachten, ongewilde bewegingen (dyskinesie) en psychische klachten, kunnen daarom ook optreden bij gebruik van  voedingssupplementen met Mucuna pruriens.

Meer onderzoek naar kruidenpreparaten

Het RIVM voerde deze risicobeoordeling uit in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Eerder dit jaar publiceerde het RIVM al risicobeoordelingen over Ashwagandha, Huperzia serrata en Tabernanthe iboga. In het najaar volgen nog 2 van dergelijke risicobeoordelingen.

Leave a reply