AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03 1

AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03

20-6-2024 00:00

Deze tabellenset bevat cijfers over de aandelen ingestroomde en uitgestroomde werknemers -van 25 tot 35 jaar- per jaar, kwartaal en bedrijfstak in de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal 2023.

Alle cijfers hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers van 25 tot 35 jaar. Dit is de baan waarin een werknemer het hoogste basisloon verdiende volgens de loonaangifte. Iedere werknemer heeft daarmee één hoofdbaan. Een werknemer wordt bij instroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal één jaar voor het, in de tabel getoonde, jaar (t-1) niet binnen een bedrijstak viel en in het getoonde jaar (t) wel. Het doet er niet toe hoe de baan ontstaan is; het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer nieuw is op de arbeidsmarkt of dat deze een overstap uit een andere bedrijfstak heeft gemaakt. Een werknemer wordt bij uitstroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal één jaar voor het, in de tabel getoonde, jaar (t-1) binnen een bedrijfstak viel en in het getoonde jaar (t) niet meer. Het doet er hierbij niet toe wat de reden van het verdwijnen van de hoofdbaan in de bedrijfstak is; het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer een hoofdbaan in een andere bedrijfstak heeft gevonden, maar het is ook mogelijk dat de werknemer de arbeidsmarkt heeft verlaten. Alle berekeningen worden uitgevoerd op één peildatum in het kwartaal. Voor het eerste, het tweede en het derde kwartaal gaat om de laatste dag van het kwartaal. Voor het vierde kwartaal wordt er gekeken naar de laatste vrijdag voor Kerstmis.

De cijfers worden gepresenteerd naar bedrijfstak. De bedrijfstak is afgeleid van de SBI code van de werkgever. De bedrijfstak ‘Q – Gezondheids- en welzijnszorg’ is opgesplitst in zorg en welzijn smal enerzijds en de branche kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) anderszijds. Kinderopvang wordt hiermee niet meegeteld binnen ‘Q’ en wordt dus als aparte bedrijfstak gepresenteerd. Zorg en welzijn smal is een samentelling van alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Deze tabellenset betreft een subpopulatie van jonge(re) werknemers uit een eerdere tabellenset over dit onderwerp. Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine.

Deze tabellenset is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.

Downloads

Tabel – AZW Instroom en uitstroom werknemers per bedrijfstak 2016Q1-2023Q3

Leave a reply