AZW-Breed; terug in Z&W 3 jaar na uitst. naar uitzendbranche, 2017-2019 1

AZW-Breed; terug in Z&W 3 jaar na uitst. naar uitzendbranche, 2017-2019

21-11-2023 00:00

In deze tabel wordt nader onderzoek gedaan naar de groep werknemers die uitstromen naar de bedrijfstak (2e digit) ’78 – Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer’ (vanaf nu: uitzendbranche). Hierbij wordt onderzocht of een werknemer die uitstroomt naar de uitzendbranche in de 3 jaar volgend op het moment van uitstroom (op enig moment) weer terugkeert als werknemer in zorg en welzijn.

Er is sprake van uitstroom als een werknemer in een kwartaal werkzaam was, maar een jaar later in hetzelfde kwartaal niet meer. Om een terugkeer in zorg en welzijn vast te stellen wordt op een peildatum in ieder van de 12 kwartalen volgend op het moment van uitstroom gekeken of een persoon een baan als werknemer in zorg en welzijn heeft. Indien in één van de kwartalen een baan in zorg en welzijn gevonden wordt, dan wordt de persoon aangemerkt als ‘teruggekeerd’.

Het is goed om op te merken dat er geen uitspraken worden gedaan over de werkzaamheden buiten zorg en welzijn. Met name bij werk in de uitzendbranche is het denkbaar dat een persoon nog altijd werk verricht in zorg en welzijn, maar dat komt niet in deze cijfers tot uiting.


De tabel is op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In de toelichting bij de tabel worden enkele complexere concepten nader toegelicht; het is aan te raden deze toelichting goed door te nemen. Verder geldt, indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl

Downloads

Tabel – AZW-Breed; terug in Z&W 3 jaar na uitst. naar uitzendbranche, 2017-2019

Leave a reply