Classificatievoorstel: methylisobutylketon mogelijk kankerverwekkend

Nieuwsbericht | 08-12-2020 | 10:00

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt.

Naar het advies:

Methylisobutylketon

Methylisobutylketon wordt onder meer gebruikt als synthetische geurstof en als oplosmiddel in verven en lakken. De …

Advies | 08-12-2020

Leave a reply