Toename seksuele activiteit onder 75-plussers 1

Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

17-3-2023 00:00

© Getty Images

In 2022 zei 27 procent van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dat nog 16 procent. Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven 7 op de 10 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, dat is minder dan in 2014. De afname in seksuele activiteit is het sterkst onder jongeren van 16 tot 25 jaar. Onder vrouwen neemt de seksuele activiteit vanaf 45 jaar wat sterker af dan onder mannen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

Aan mensen van 16 jaar of ouder is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden seks hadden. In 2022 gaf 70 procent van de mensen die deze vraag beantwoordden hierop het antwoord ‘ja’. Daarmee is het aandeel dat seks had lager dan in 2014 (74 procent), toen deze vraag voor het eerst werd gesteld. De afname is vooral zichtbaar onder jongeren (16 tot 25 jaar): van hen was in 2014 nog 63 procent seksueel actief, in 2022 was dat 56 procent. Alleen onder 75-plussers nam het aandeel dat seks had juist toe.

Seksueel actief afgelopen 12 maandenTotaal (16 jaar of ouder)69,774,516 tot 25 jaar55,563,125 tot 35 jaar86,590,135 tot 45 jaar87,991,845 tot 55 jaar83,886,155 tot 65 jaar70,374,965 tot 75 jaar52,655,875 jaar of ouder26,716,4
Minder seksueel actief vanaf 55 jaar
De mate waarin mensen seksueel actief zijn, hangt onder meer samen met hun leeftijd. Onder 16- tot 25-jarigen was 56 procent seksueel actief. Onder 25- tot 45-jarigen was dat aandeel met 87 procent het hoogst. Vanaf 55 jaar neemt het percentage mensen dat seksueel actief is af, onder 75-plussers was dit met 27 procent het laagst.

Oudere mannen vaker seksueel actief dan oudere vrouwen
Mannen zijn iets vaker seksueel actief dan vrouwen, met name onder 55-plussers. Dit verschil neemt toe met de leeftijd, en is het grootst onder 75-plussers: van de mannen van 75 jaar of ouder zei 37 procent in de afgelopen 12 maanden seksueel actief te zijn geweest, onder vrouwen van deze leeftijd was dat 18 procent. Hier speelt mee dat oudere vrouwen vaker dan oudere mannen alleenstaand zijn. Dat heeft te maken met leeftijdsverschillen binnen relaties (de man is vaak wat ouder). Daarnaast zijn er, door de hogere levensverwachting van vrouwen, op hogere leeftijd meer vrouwen dan mannen.

Seksueel actief afgelopen 12 maanden naar leeftijd, 2022Totaal (16 jaar of ouder)72,46716 tot 25 jaar53,957,225 tot 35 jaar85,687,535 tot 45 jaar88,287,645 tot 55 jaar85,182,655 tot 65 jaar76,164,165 tot 75 jaar58,846,275 jaar of ouder36,718
Samenwonend met partner: vaker seksueel actief
Mensen die samenwonen met een partner zijn over het algemeen vaker seksueel actief dan mensen die zonder partner wonen, dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. de groep mensen die zonder partner wonen betreft zowel alleenstaanden, als ouders in een eenoudergezin. Van hen is niet bekend of ze een relatie hebben. Vooral onder 75-plussers die niet samenwonen met een partner ligt het aandeel dat seksueel actief was met 8 procent aanzienlijk lager dan onder samenwonende leeftijdgenoten (41 procent). Dit hangt samen met het lage aandeel ouderen, met name oudere vrouwen, dat seksueel actief is. Onder 75-plussers is het aandeel dat zonder partner woont namelijk relatief hoog, vooral onder vrouwen (van wie meer dan de helft alleen woont). Van de jongeren van 16 tot 35 jaar die zonder partner wonen had 74 procent seks. Bij hun leeftijdsgenoten die samenwonen met een partner was dit 98 procent.

Seksueel actief afgelopen 12 maanden, 2022Totaal (16 jaar of ouder)48,683,316 tot 35 jaar73,798,235 tot 45 jaar68,29545 tot 55 jaar57,192,255 tot 65 jaar39,68165 tot 75 jaar23,964,975 jaar of ouder7,541,1
Kwart 75-plussers gaf liever geen antwoord
In het onderzoek hoefden deelnemers geen antwoord te geven op de vraag over hun seksuele activiteit. De mogelijkheid om geen antwoord te geven werd actief aangeboden. 12 procent van de deelnemers koos ervoor om bij deze vraag geen antwoord te geven. Jongeren kozen daar minder vaak voor dan ouderen. Van de 16- tot 45-jarigen wilde minder dan 10 procent vragen hierover niet beantwoorden. Daarna loopt dit aandeel op tot 24 procent onder 75-plussers. Vrouwen vanaf 45 jaar wilden de vraag naar hun seksuele activiteit vaker niet beantwoorden dan hun mannelijke leeftijdgenoten.

Nieuwe cijfers seksuele gezondheid en leefstijl
Tegelijk met dit nieuwsbericht over seksuele activiteit zijn ook cijfers over 2022 toegevoegd aan de tabellen over de leefstijlonderwerpen roken, alcoholgebruik, drugsgebruik, bewegen en sporten, over- en ondergewicht, seksuele gezondheid en voeding.

Bronnen

StatLine – Leefstijl; persoonskenmerken (seksuele gezondheid)

Statline – Leefstijl; persoonskenmerken (middelengebruik, bewegen/sport, overgewicht, voeding)

Rutgers – Kerncijfers seksuele gezondheid

Relevante links

Publicatie – Twintigers lopen meeste risico op soa en hiv Publicatie –

Nieuwsbericht – Leeftijd bij uit huis gaan in 2020 licht gedaald

Dasboard bevolking – Huishoudens nu

Emancipatiemonitor – Gezond leven

Leave a reply