Groepsgesprekken Zeeland afgerond 1

Groepsgesprekken Zeeland afgerond

De eerste week van juli 2024 heeft het RIVM 5 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties rondom de Westerschelde in Zeeland. Tijdens de bijeenkomsten gingen we in groepjes van 7-10 mensen met elkaar in gesprek. In totaal hebben we ongeveer 145 mensen gesproken. Deelnemers aan de groepsgesprekken hebben zich opgegeven via een vragenlijst die in juni via 
GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), gemeenten en media is verspreid.  

De bijenkomsten startten met een presentatie over verkenning die het RIVM uitvoert. Hierbij zijn ook de eerste resultaten van de vragenlijst over de vragen, zorgen en behoeften die omwoners hebben gepresenteerd. Daarna gingen de deelnemers uiteen om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Hiermee wilde het RIVM vooral een duidelijker beeld krijgen bij de behoeften naar onderzoek die er zijn. De gesprekken verliepen in een open sfeer waarbij de deelnemers ruimte hadden om hun ideeën te delen. Het RIVM heeft met deze gesprekken veel informatie opgehaald voor het advies over mogelijk onderzoek naar 
PFAS
Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in en rondom de Westerschelde. Het RIVM publiceert het advies aan het ministerie naar verwachting in het najaar.

Bekijk de presentatie: Groepsgesprek omwonenden Westerschelde. Verkenning vragen en zorgen over PFAS

Leave a reply