Analyse van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen 1

Analyse van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu analyseert de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in Nederland. Uit de analyse van de zeventien incidenten die gebeurd zijn in 2019 en 2020 blijkt dat voornamelijk menselijke fouten of materiaalverzwakking de directe oorzaken van de incidenten waren. 

Gevolgen van de incidenten

Bij vijftien van de zeventien incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, bij een ander incident ontstond brand in een installatie. De incidenten hadden ook gevolgen voor werknemers; bij de incidenten is één persoon overleden en raakten twee mensen blijvend gewond.  

Waar ging het mis?

Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en dat werknemers de productieprocessen en werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Bij de onderzochte incidenten ging het op verschillende onderdelen mis.

Zo raakten materialen verzwakt (zes incidenten) of waren chemische processen niet goed onder controle (vier incidenten). Hierdoor liepen de processen anders, wat niet op tijd is ontdekt en hersteld. Bij zes incidenten hadden bedrijven de noodmaatregelen die zij moeten hebben, niet of niet goed ingevoerd.

Bij vijftien van de zeventien incidenten schoten de ‘plannen en procedures’ voor de werkzaamheden tekort. Ze waren er niet, of onvoldoende om een incident te voorkomen. Dit kwam vooral doordat sommige risico’s van tevoren niet waren verwacht. Soms hadden eenvoudige checklists kunnen helpen om het incident te voorkomen. Bij negen incidenten is het met maatregelen gelukt om schadelijke effecten van gevaarlijke stoffen te beperken.

De resultaten van de analyse kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.

Leave a reply