Uitgaven gezondheidszorg verdragslanden 2021 1

Uitgaven gezondheidszorg verdragslanden 2021

2-10-2023 13:11

Deze tabellen beschrijven de uitgaven in 2021 aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking van verdragslanden (woonlandfactor).

In deze tabel zijn cijfers opgesteld met gezondheidsuitgaven voor alle verdragslanden. Verdragslanden zijn de landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over medische zorg in geval van emigratie. Het gaat om alle landen van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, plus een aantal andere landen daarbuiten (zie de lijst landen onder het kopje variabelen). Voor de zorg gedekt door de lokale sociale verzekering en gebruikt door Nederlanders die in verdragslanden wonen betaalt Nederland aan het verdragsland een vergoeding. De Nederlanders die in de verdragslanden wonen betalen aan Nederland premies voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Die premies worden geheven op basis van de verhouding van de lokale gezondheidsuitgaven tot de Nederlandse gezondheidsuitgaven, de woonlandfactor.

Bekostigd door: ministerie van VWS.

Downloads

Tabel – Uitgaven 2021 gezondheidszorg per hoofd van de bevolking van verdragslanden

Relevante links

Link – Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening

Leave a reply